Sghglobal

เรายินดีให้คำปรึกษา กรุณาโทรสอบถาม

02-501-1281-8

[ มีบริการให้คำปรึกษาด้วยภาษาญี่ปุ่น ]

085-111-4900

บริการขนส่งระหว่างประเทศFORWARDING

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

การจัดการการขนส่งตั้งแต่การจัดเก็บที่คลังสินค้า
การผ่านด่านศุลกากร ไปจนถึงการจัดส่ง
การให้บริการแบบครบวงจรในการนำเข้า /
ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ

 • บริการขนส่งระหว่างสนามบิน บริการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
 • บริการดำเนินพิธีการขาเข้าและขาออก บริการจัดการเรื่องเอกสาร
 • บริการรับพัสดุ บริการแจ้งเตือนการจัดส่ง
 • บริการเก็บเงินค่าขนส่งที่ปลายทาง และต้นทาง

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

สนับสนุนการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศแบบครบวงจรให้แก่ท่าน
ด้วยเครือข่ายของซากาวะที่ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ

 • บริการจัดการส่งสินค้าทางทะเล (FCL,LCL)
 • บริการขนส่งระหว่างท่าเรือ บริการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
 • บริการดำเนินพิธีการขาออกและขาเข้า บริการจัดการเรื่องเอกสาร
 • การขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องจักรเฉพาะทาง เป็นต้น
 • บริการเก็บเงินค่าขนส่งที่ปลายทาง และต้นทาง

เชื่อมต่อประเทศไทยกับเครือข่ายทั่วโลก

บริการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต อย.

ให้บริการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต อย.(สำนักกรรมการอาหาร และยา) ซึ่งจำเป็นสำหรับการนำเข้า อาหาร เครื่องสำอางค์และยา มาในประเทศไทย

 • จัดเตรียมเอกสารและขอใบอนุญาต อย.
 • ดำเนินพิธีการขาเข้า
 • จัดการสินค้าคงคลัง
 • จัดส่งไปยังร้านค้า
 • แนะนำพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายในท้องที่

บริการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต อย.

บริการบรรจุหีบห่อสินค้าขนาดใหญ่

เราให้บริการบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบ

 • บรรจุภัณฑ์จากไม้
 • บรรจุภัณฑ์จากเหล็ก
 • บรรจุภัณฑ์แบบลังกระดาษ เป็นต้น

บริการของเรา

เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ SG Holdings ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เราให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรในประเทศไทย

ในประเทศไทย เราให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เช่นบริการขนส่งทางทะเล (FCL/LCL) บริการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบกในประเทศและระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรการนำเข้าและส่งออก การจัดการคลังสินค้าและตรวจสอบสินค้าคงคลัง การตรวจสอบสินค้าและการบรรจุ บริการขนย้ายของใช้ส่วนตัวระหว่างประเทศ และบริการขนส่งสินค้าเร่งด่วน door-to-door ระหว่างประเทศ เป็นต้น

เราให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรโดยใช้เครือข่ายของซากาวะที่มีเครือข่ายทั่วโลก รวมถึงญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศในเอเชีย

 • บริการขนส่งระหว่างประเทศ

  การจัดการการขนส่งตั้งแต่การจัดเก็บที่คลังสินค้า การผ่านด่านศุลกากร ไปจนถึงการจัดส่ง การให้บริการแบบครบวงจรในการนำเข้า / ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ

 • บริการขนส่งข้ามพรมแดน

  เราให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (บริการขนส่งทางบก) จากประเทศไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย และเวียดนาม)

 • บริการโลจิสติกส์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จะเข้าไปวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานในการจัดการโลจิสติกส์ของท่าน เพื่อนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

 • บริการขนส่งสินค้าด่วนระหว่างประเทศ Door to Door

  เราจัดส่งจากประเทศไทยไปทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยบริการแบบ Door to Door และเรายังสามารถจัดส่งเอกสาร ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และพาเลท ลังไม้ เป็นต้น

 • บริการขนย้ายระหว่างประเทศ

  เอสจี ซากาวะ ประเทศไทยให้บริการขนย้ายกลับญี่ปุ่น ขนย้ายไปยังต่างประเทศ ขนย้ายภายในประเทศไทย ทั้งการขนย้ายของคนโสด หรือขนย้ายทั้งครอบครัว