การส่งมอบด้วยความใส่ใจ คือภารกิจของเรา

บริษัท “SG SAGAWA (THAILAND)” หรือ “บริษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จำกัด” ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532
ในปี 2548 กลุ่มบริษัท SG HOLDINGS GROUP ได้เข้ามาร่วมถือหุ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Sagawa Express Thai Container Distribution Service Co., Ltd. และในปี 2558 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บริษัท SG SAGAWA (THAILAND) CO., LTD.
เราให้บริการขนส่งที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย เช่น บริการขนส่งสินค้า การดำเนินพิธีการศุลกากร การจัดส่งระหว่างประเทศ บริการ 3PL การขนส่งทางบกข้ามพรมแดน บริการของเรารวมถึงบริการ “One Stop Logistics” ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจของท่าน

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
SG SAGAWA (THAILAND) CO., LTD.
บริการของเรา
การขนส่งสินค้า (บริการผ่านด่านศุลกากรขาเข้า/ขาออก) คลังสินค้า (3PL, ทั่วไป) บริการขนส่งทางบก (ขนส่งในประเทศ ขนส่งระหว่างประเทศ) บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ
กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม
นายจุนจิ ชิมาซากิ
สำนักงานใหญ่และสาขา
สำนักงานใหญ่ บางกระดี
138 หมู่ 5 ถนนติดวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
TEL : 02-501-1281 ถึง 8
ออฟฟิศ บางนา
เลขที่ 11/8-11/9 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
TEL : 02-501-1281 ถึง 8 #400-403
ออฟฟิศ คลองเตย
3366/30-31 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
TEL : 02-501-1281 ถึง 8 #500-501
ออฟฟิศ ประเทศลาว
At Building of State Land River Transport Enterprise Thadeua Road, km 4, Thaphalanxay Village, Sisattanak District, Vientiane Lao P.D.R.
วันก่อตั้ง
วันที่ 5 มิถุนายน 2532
จำนวนพนักงาน
104 คน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566
ทุนลงทะเบียน
62,893,100 ล้านบาท