ขนส่งระหว่างประเทศ

บริการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปสู่ทั่วโลก ด้วยการขนส่งทางอากาศและทางทะเล โปรดวางใจให้เราช่วยดำเนินการในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่เข้ารับสินค้า แพ็คสินค้า จัดการด้านภาษี ดำเนินพิธีการศุลกากร และขั้นตอนอื่นๆตามความต้องการของคุณ

ขนส่งข้ามแดน

บริการขนส่งข้ามแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ฯลฯ) โดยมีกรุงเทพฯเป็นศูนย์กลาง เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำบริการที่เหมาะสมต่องบประมาณและปริมาณสินค้าของคุณ

คลังสินค้า

บริการคลังสินค้าในศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ โดยให้บริการตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าชั่วคราวไปจนถึง 3PL (การเก็บรักษาสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดส่งสินค้า) เราพร้อมจะสนับสนุนธุรกิจ E-commerce ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของขนาดเล็ก ของขวัญ ตัวอย่างสินค้า ฯลฯ ด้วยวิธีการขนส่งและแพ็คเกจราคาที่เหมาะสมกับพัสดุ นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดส่งราคาเดียวทั่วประเทศญี่ปุ่น (ไม่รวมบางพื้นที่)

บริการขนย้ายของระหว่างประเทศ

บริการที่ให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายของกลับสู่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ โดยสามารถนำเสนอแผนการขนส่งที่เหมาะกับจำนวนสัมภาระและงบประมาณของคุณ เรามีบริการตั้งแต่การแพ็คสิ่งของ และนำพัสดุออกจากบรรจุภัณฑ์