2024-01-29

ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2567

1.
วันจันทร์
1
มกราคม
วันหยุดปีใหม่

2.
วันอังคาร
2
มกราคม
วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

3.
วันจันทร์
26
กุมภาพันธ์
ชดเชยวันมาฆบูชา

4.
วันเสาร์ – วันจันทร์
13 – 15
เมษายน
วันสงกรานต์

5.
วันอังคาร
16
เมษายน
ชดเชยวันสงกรานต์

6.
วันพุธ
17
เมษายน
ชดเชยวันจักรี

7.
วันพุธ
1
พฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติ

8.
วันจันทร์
6
พฤษภาคม
ชดเชยวันฉัตรมงคล

9.
วันพุธ
22
พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา

10.
วันจันทร์
3
มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11.
วันจันทร์
22
กรกฎาคม
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

12.
วันจันทร์
29
กรกฎาคม
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13.
วันจันทร์
12
สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมาชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14.
วันจันทร์
14
ตุลาคม
ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

15.
วันพุธ
23
ตุลาคม
วันปิยมหาราช

16.
วันพฤหัสบดี
5
ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

17.
วันอังคาร
10
ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ

18.
วันจันทร์ – วันอังคาร
30 – 31
ธันวาคม
วันหยุดสิ้นปี

หมวดหมู่
บทความล่าสุด